Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων

Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE Lab) λειτουργεί σαν Διατμηματικό Ερευνητικό Εργαστήριο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με συνεργαζόμενους ερευνητές από άλλες σχολές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (TEI Κρήτης).

Ο στόχος του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα κι ανάπτυξη (R&D) σε τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού, από την οπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού ή υλικού, από την περιγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών μέχρι το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επαλήθευση και τη συντήρησή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Εργαστήριο έχει, επίσης, η ανάπτυξη:

1. Λογισμικού ανοιχτού κώδικα (π.χ. βλέπε http://occn.sourceforge.net).

2. Ερευνητικών προτύπων με δυνατότητα άμεσης απορρόφησης τους από τη βιομηχανία.

3. Μοντέλων, συστημάτων κι εργαλείων, που καλύπτουν διάφορα σημαντικά ερευνητικά πεδία, για ενσωμάτωσή τους σε εμπορικά προϊόντα.πίσης, το εργαστήριο αναλαμβάνει την εξειδικευμένη επιμόρφωση φοιτητών κι εργαζομένων σε τεχνολογίες αιχμής, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε τεχνολογικά θέματα του ενδιαφέροντός του.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του εργαστηρίου ανήκουν στους εξής τομείς:

1. Τεχνητή Νοημοσύνη

2. Ενσωματωμένα Συστήματα και Εργαλεία Σχεδιασμού (EDA)

3. Ιατρική Πληροφορική

4. Προγραμματισμός και Υπηρεσίες Δικτύων

5. Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στην Εκπαίδευση