Ονοματεπώνυμο: Δρ. Εμμανουήλ Μαρακάκης
Τμήμα: Γενικό Θετικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο, Κρήτη
e-mail:mmarak at cs.teicrete.gr

 

Ονοματεπώνυμο: Δρ. Κων/νος Βασιλάκης
Τμήμα: Γενικό Θετικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο, Κρήτη
e-mail:kostas at cs.teicrete.gr

 

Ονοματεπώνυμο: Δρ. Μιλτιάδης Γραμματικάκης
Τμήμα: Γενικό Θετικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο, Κρήτη
e-mail:mdgramma at cs.teicrete.gr

 

Ονοματεπώνυμο: Δρ. Ιωσήφ Μιχελογιάννης
Τμήμα: Ιατρική Σχολής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιατρική Σχολή, Σταυράκια, Ηράκλειο
e-mail:mixelog at med.uoc.gr

 

Ονοματεπώνυμο: Δρ. Μιχαήλ Καλογεράκης
Τμήμα: Γενικό Θετικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο, Κρήτη
e-mail:mixalis at cs.teicrete.gr

 

Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Χατζάκης
Τμήμα: Γενικό Θετικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο, Κρήτη
e-mail:hatzakis at cs.teicrete.gr